PAWEŁ ADAMOWICZ (1965–2019)


Jak uwierzyć, że już Go nie ma? Odszedł Paweł Adamowicz — człowiek szlachetny, wizjoner, który kochał Gdańsk wielką miłością, twórca Europejskiego Centrum Solidarności, nasz przyjaciel.
fot. Leszek Biernacki / Zbiory ECS × 3
fot. Maciej Kosycarz, Grzegorz Mehring, Krzysztof Mystkowski / Archiwum ECS × 3