Papieskie pielgrzymki w PRL
pod redakcją Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego

16 października 1978 roku na placu św. Piotra zabrzmiały słowa: Habemus papam! Papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała szczególne znaczenie. Przyczyniła się do odzyskania tożsamości, odbudowania poczucia narodowej wspólnoty, umocnienia wiary, niosła nadzieję całemu społeczeństwu. Słowa papieża wypowiedziane podczas tej wizyty: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” umocniły zarówno ludzi wierzących, jak i tych, dla których Kościół stanowił ostoję w walce z komunizmem, w przekonaniu, że tylko wspólne, solidarne działania mogą poszerzyć granice wolności.
Gdańsk 2019, 484 strony
ISBN: 978-83-62853-91-5
eISBN 978-83-62853-92-2
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf
Zobacz też Papieskie pielgrzymki w PRL / konferencja naukowa, 12–13/06/2017