Cyfrowe źródła informacji

 
Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki ECS zachęca do korzystania z elektronicznych źródeł informacji, dostępnych on-line, stanowiących wolne zasoby Internetu. Prezentujemy wybór źródeł przydatnych szczególnie dla nauk historycznych i społecznych. Są to bazy bibliograficzne i faktograficzne, repozytoria pełnotekstowe i agregaty, archiwa i biblioteki cyfrowe, czasopisma elektroniczne oraz portale tematyczne, polskie i zagraniczne.
 
Oferujemy również dostęp do subskrybowanych źródeł elektronicznych. Bazy prenumerowane udostępniane są na miejscu w bibliotece, w sieci Europejskiego Centrum Solidarności. W wykazie baz, znajdującym się poniżej, źródła te oznaczone zostały ikoną żółtej kłódki.
 
Źródła przeglądać można w porządku alfabetycznym lub dziedzinowym. Ze względu na swoją specyfikę, w oddzielnych wykazach opisane zostały portale tematyczne oraz czasopisma udostępniające swoje roczniki lub pojedyncze numery on-line.
 
O ile prezentowany wybór baz danych i repozytoriów skupia się na bazach dedykowanych dla nauk historycznych, socjologicznych, politycznych, politologicznych, o tyle wybór czasopism oraz portali tematycznych zawężony został do wydawnictw istotnych dla poznania historii PRL, opozycji i transformacji ustrojowej.


OZNACZENIA PRZYJĘTE W WYKAZIE ŹRÓDEŁ INFORMACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBU
WOLNY DOSTĘP
BAZA SUBSKRYBOWANA - DOSTĘP TYLKO W BIBLIOTECE ECS