Przedstawiamy zestawienie wybranych tematycznych portali edukacyjnych, dotyczących najnowszej historii Polski. Portale prezentują sylwetki osób, omawiają wydarzenia i analizują zagadnienia problemowe. Na portalach prezentowane są liczne dokumenty archiwalne, zdjęcia oraz nagrania audiowizualne i pliki multimedialne (w tym materiał edukacyjne).


HISTORIA PRL, OPOZYCJI I TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
DOSTĘP
Czapski | FUNDACJA SUSEIA
Encyklopedia Solidarności
Freedom Express | "1989. The Year of changes"
Polskie Miesiące - Czerwiec 1956
Polskie Miesiące - Marzec 1968
Polskie Miesiące - Grudzień 1970
Polskie Miesiące - Czerwiec 1976
Polskie Miesiące - Sierpień 1980
Polskie Miesiące - Grudzień 1981
 Polskie Miesiące - Czerwiec 1989
 Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956
 Rok Kultury Niezależnej