ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2022 | program

SEMINARIA
Śledźcie naszą stronę, więcej szczegółów niebawem!

KOOPERATYWA
17 sierpnia, godz. 18–20.30
osoba prowadząca | Joanna Erbel

SUSTENSYWNOŚĆ
wrzesień
osoba prowadząca | Jakub Szczęsny

REWITALIZACJA
19 października, godz. 18–20.30
osoba prowadząca | Barbara Marchwicka

GENTRYFIKACJA
30 listopada, godz. 18–20.30
osoba prowadząca | dr hab. Jacek Gądecki

REGENERACJA
22 lutego 2023, godz. 18–20.30
osoba prowadząca | dr Kasper Jakubowski

WSPÓLNA ULICA - WARSZTATY
/ 8 i 29 czerwca, godz. 17–20
ODPOWIEDZIALNA PRACA Z PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ #1
Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 10, galeria ESKAEM
osoba prowadząca | dr Łukasz Pancewicz

/ 25 czerwca, godz. 10–14
ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW DO DZIAŁANIA
osoba prowadząca | Przemysław Kluz

/ 3 sierpnia, godz. 17–19
ODPOWIEDZIALNA PRACA Z PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ #2
osoba prowadzący | dr Łukasz Pancewicz

/ 27 września, godz. 16–19
BUDOWANIE WIELOSTRONNYCH PARTNERSTW W DZIAŁANIACH
osoba prowadząca | Tomasz Smorgowicz

/ 25 października, godz. 17-19
ODPOWIEDZIALNA PRACA Z PRZESTRZENIĄ MIEJSKĄ #3
osoba prowadząca | dr Łukasz Pancewicz

/ 8 listopada, godz. 16–18
JAK WYKORZYSTYWAĆ HISTORIĘ W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH? #1
osoba prowadząca | dr Jacek Kołtan

/ 15 listopada, godz. 16–19
JAK WYKORZYSTYWAĆ HISTORIĘ W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH? #2
osoba prowadząca | Anna Miler

/ 17 stycznia 2023, godz. 16–19
BUDOWANIE ODPORNOŚCI MAŁYCH SPOŁECZNOŚCI
osoba prowadząca | Sylwia Widzisz-Pronobis

ANIMACJE
/ 3 września, ul. Gdyńskich Kosynierów
OTWARTYCH KOSYNIERÓW | święto ulicy