Przesilenie. Nowa kultura polityczna
redakcja: Jacek Kołtan

Zjawisko mobilizacji społecznych, przeradzających się albo w ruchy społeczne, albo w nowe byty polityczne, głęboko przeobraziło polityczną kulturę drugiej dekady XXI wieku. Przesilenie jest właśnie próbą interpretacji tego momentu. Autorami esejów są znani teoretycy społeczni, w tym m.in. Ulrich Beck, Alain Touraine, Jadwiga Staniszkis, David Ost, Elżbieta Matynia, Jeffrey C. Goldfarb, Ryszard Bugaj i in. Zgromadzone w pierwszej części eseje przedstawiają problem nowych mobilizacji społecznych, które przedefiniowały współczesną sytuację polityczną na świecie i wskazują na konieczność tworzenia nowej teorii społecznej, która byłaby w stanie opisać zachodzące na naszych oczach przemiany. Część druga opowiada o Polsce czasu przesilenia, poświęcając uwagę dziedzictwu polskiej Solidarności i konsekwencjom transformacji ustrojowej po upadku komunizmu. W części trzeciej autorzy podejmują pytanie o to, w jaki sposób kształtowana jest dziś przestrzeń społecznych relacji, poczynając od świata polityki, poprzez przestrzenie miejskie, na egzystencjalnym doświadczeniu współbycia kończąc. Książka jest podsumowaniem cyklu Gdańskich Wykładów Solidarności z lat 2011–2016, które Europejskie Centrum Solidarności organizowało we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Zaproszeni goście – teoretycy społeczni z Polski i zagranicy – stawali przed wyzwaniem zinterpretowania metamorfoz, którym podlegają Polska, Europa i świat, a także przewidywaniem czekających nas możliwych zwrotów, które dokonują się w społecznej i politycznej wyobraźni współczesności.
 
Gdańsk 2016, 500 stron
seria: Idea Solidarności. Teoria społeczna
ISBN: 978-83-62853-65-6
e-ISBN: 978-83-62853-72-4
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_epub | PL_mobi | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj
Zobacz też Gdańskie Wykłady Solidarności – cykl