Ruch Społeczeństwa Alternatywnego
pod redakcją Dominika Bienia, Wojciecha Mazura, Grzegorza
Piotrowskiego i Przemysława Ruchlewskiego

Książka prezentuje artykuły, które pierwotnie wygłoszono w formie referatów na konferencji z okazji 30-lecia RSA – tu znacznie rozbudowane i poszerzone – a także teksty przygotowane specjalnie na potrzeby tej publikacji. Teksty opublikowane w książce podzielono na dwie grupy: „Studia i analizy” oraz teksty wspomnieniowe uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Uzupełnieniem publikacji jest szczegółowe kalendarium działań RSA.

Gdańsk 2020, 376 stron
ISBN: 978-83-62853-88-5
→ kup egzemplarz drukowany
kup | tutaj