02.11.2015

SALON MŁODOPOLSKI im. ARAMA RYBICKIEGO

Europejskie Centrum Solidarności oraz Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
zapraszają
na XXXIV odsłonę Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego

Co wzmacnia i osłabia dziś Unię Europejską

Nasze zaproszenie przyjął: Marek Prawda
Spotkanie poprowadzi: Grzegorz Grzelak

Marek Prawda – socjolog i dyplomata, autor wielu publikacji na temat socjologii i relacji polsko–niemieckich. W 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W latach 80. działał w Solidarności, w 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego na warszawskim Żoliborzu, koordynował pomoc dla uchodźców z NRD przybywających do Polski. W latach 1990–1992 pracownik naukowy Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1992 roku pracuje w polskiej dyplomacji. W latach 2001-2005 ambasador Polski w Szwecji, w latach 2006–2012 ambasador Polski w Niemczech. We wrześniu 2012 roku objął funkcję Stałego Przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

dr Grzegorz Grzelak − socjolog, geograf, wykładowca akademicki. Współzałożyciel i uczestnik Ruchu Młodej Polski i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980−1981 szef Sekretariatu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W końcu lat 80. działał w ruchu komitetów obywatelskich. W 1991 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Od początku lat 90. radny Gdańska, później wojewódzki; wieloletni przewodniczący Sejmiku. Współtwórca reformy regionalnej państwa. Autor prac o samorządzie, polityce regionalnej i Pomorzu.