30.09.2016

SĄSIEDZTWO W ŚRODKU EUROPY | kongres

XXV Kongres Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich

termin | 30 września — 2 października
miejsce| ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | zgłoszenia do 20 września → formularz zgłoszeniowy

PROGRAM / wersja .pdf PL | DE

Piątek / 30 września 2016
14.00 | zwiedzanie miasta
14.00 | miejsce spotkania przed Bazylią Mariacką ul. Podkramarska 5, Gdańsk

18.00–20.30 | ECS, audytorium
OTWARCIE KONGRESU
Basil Kerski | dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Piotr Kowalczuk | zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej
Cornelia Pieper | konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
Zbigniew Leraczyk | prezes zarządu Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich
Dietmar Nietan | członek Bundestagu, prezes Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich
WRĘCZENIE NAGRODY DIALOGU 2016
Laudacja: prof. Gesine Schwan | współzałożycielka i prezydent HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
Podziękowanie: dr Marek Prawda | dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
PRZYJĘCIE wydane przez konsul generalną Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
| ECS, ogród zimowy

Sobota / 1 października 2016


09.00–10.30 | ECS, audytorium
DEBATA | Jak solidarna jest Unia Europejska? O kondycji wspólnoty politycznej.
• Czy Europejczycy są dziś w stanie określić swoją wspólnotę intersów?
• Czy UE dziś jest wyłącznie narzędziem do realizacji interesów narodowych?
• Czy istnieje jeszcze wspólna wizja integracji europejskiej?
Paweł Adamowicz | prezydent miasta Gdańska
dr Marek Prawda | dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
prof. Gesine Schwan | współzałożycielka i prezydent HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
Prowadzenie: Wojciech Duda | redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Polityczny”

11.00–12.30 | ECS, audytorium
• „Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów”
• Historia i spuścizna rewolucji Solidarności
• Zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności

13.30–15.00 | ECS, audytorium
DEBATA | Niemcy i Polska: wspólnota wartości i interesów?
• Jakie wspólne wartości i interesy łączą oba państwa? Jakie je dzielą?
• Jakie znaczenie ma współpraca polsko-niemiecka dla UE?
• 25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie: bilans i perspektywa na przyszłość
prof. Rita Süssmuth | przedwodnicząca Bundestagu w latach 1988-1998
Dietmar Nietan | członek Bundestagu, przewodniczący Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich
Szymon Szynkowski vel Sęk | poseł na Sejm RP, przewodniczący Grupy Polsko-Niemieckiej Sejmu
Martin Gorholt | sekretarz stanu, pełnomocnik Brandenburgii przy Rządzie Federalnym,
Pełnomocnik Brandenburgii ds.stosunków międzynarodowych
Prowadzenie: Cornelius Ochmann | dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

17.00 | Dwór Artusa, Długi Targ 43-44, Gdańsk
GALA JUBILEUSZOWA | 25 lat Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku
Powitanie
Anna Misztal | Prezes Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku
Paweł Adamowicz | prezydent Miasta Gdańska
Cornelia Pieper | konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku
prof. Rita Süssmuth | przedwodnicząca Bundestagu w latach 1988-1998
Uwe Metschke | przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Bremy
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW I WYRÓŻNIEŃ
• Koncert
ok. 18.30 | Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46, Gdańsk
OTWARCIE WYSTAWY | „25 lat Towarzystwa Polska-Niemcy w Gdańsku z przyjaciółmi”

Niedziela / 2 października 2016
ECS
9.30 doroczne walne zgromadzenie FZTNP
12.00 zwiedzanie Stoczni Gdańskiej