DEBATA „SOLIDARNOŚĆ I POKÓJ. MIASTO JAKO EUROPEJSKA WSPÓLNOTA”

termin | 1 września, niedziela, godz. 11.00
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny

Międzynarodowa debata ogniskować się będzie wokół odpowiedzialności miast i metropolii za pokój na świecie, wśród gości:
Sadiq Khan – burmistrz Londynu
Sawsan Chebli – sekretarz stanu landu Berlin
Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku
Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska