19.06.2017

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE NA NOWO – LEKCJE Z POLSKI | seminarium

Seminarium zakończone
 
termin | 19 czerwca 2017, poniedziałek, godz. 17
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5
język | angielski + tłumaczenie symultaniczne
wstęp | wolny

Ruchy rodzicielskie, lokatorskie, ugrupowania polonijne w Wielkiej Brytanii – jakie wyzwania stoją przez organizacjami społeczeństwa obywatelskiego? Zapraszamy na seminarium o zmianach w funkcjonowaniu oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. W dyskusji udział wezmą redaktorki publikacji Civil Society Revisited – Lessons from Poland: prof. Kerstin Jacobsson i dr Elżbieta Korolczuk oraz dr Dominika V. Polanska oraz dr Gabriella Elgenius. Spotkanie poprowadzi prof. Tomasz Szkudlarek.

Do niedawna w literaturze przedmiotu polskie społeczeństwo obywatelskie opisywane było zazwyczaj jako „słabe”, „apatyczne” i „odpolitycznione”, nieustająco in statu nascendi albo wręcz „kurczące się”. Publikacja Civil Society Revisited podważa tę pesymistyczną wizję na gruncie empirycznym i teoretycznym, poddając krytycznej analizie procesy konstruowania hegemonicznych definicji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Na podstawie badań m.in. ruchów lokatorskich i rodzicielskich, analiz aktywności obywatelskiej migrantów w Londynie czy radykalnej prawicy w Polsce, autorki i autorzy zwracają uwagę na procesy delegitymizacji określonych grup i form społecznego aktywizmu w dyskursie publicznym i badaniach, wskazując na potencjał oddolnej mobilizacji i różnorodność jej form. 
 
Autorki i autorzy tomu proponują nowe sposoby konceptualizowania społeczeństwa obywatelskiego w kontekście globalnych trendów takich jak neoliberalizm, migracje i rosnąca rola prawicowego populizmu. Postulują zintegrowanie teorii i metod analiz ruchów społecznych z badaniami społeczeństwa obywatelskiego rozumianymi jako badania trzeciego sektora oraz wyjście poza dychotomie: formalne kontra nieformalne, upolitycznione kontra apolityczne czy stare/postkomunistyczne kontra nowe/demokratyczne. Publikacja posłuży też za punkt wyjścia do dyskusji w jakim kierunku powinny pójść analizy społeczeństwa obywatelskiego w nowej sytuacji społecznej i politycznej: wydarzenia 2016 roku potwierdziły tezę, że istnieje w Polsce duży potencjał masowej mobilizacji i politycznego zaangażowania, pokazały też jednak nowe zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.