17.05.2016

SPOTKANIA Z ISLAMEM

termin | 17 maja, wtorek, godz. 18.30
miejsce
| ECS, sala wystaw czasowych
wstęp
| wolny

Cykl SPOTKANIA Z ISLAMEM poświęcony jest analizie zagadnień związanych z obecnością mniejszości muzułmańskiej w Europie. Mowa będzie m.in. o współczesnych formach strachu przed islamem, ewolucji polityki imigracyjnej krajów europejskich, kryzysem ekonomicznym, konsekwencjami zachodnich interwencji militarnych w krajach muzułmańskich, a także przemocy.

– Szczególnie interesuje nas zjawisko strachu przed islamem, które w ostatnich dekadach w coraz większym stopniu wpływa na kształt dyskursu publicznego w zachodnich społeczeństwach. Będziemy także mówić o sytuacji kobiet w islamie – mówi Mohamed Atoun, przewodniczący Pomorskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej w RP.

17 maja wykład pt. Lęk wobec Islamu wygłosi dr Monika Bobako z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wystąpieniu odbędzie się panel dyskusyjny.
Uczestnicy:
dr Paulina Pawlicka /  Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
imam Nidal Abu Tabaq / Dyrektor Centrum Muzułmańskiego w Lublinie
dr Monika Bobako / Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Moderator:
prof. Cezary Obracht-Prondzyński / Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Kolejne SPOTKANIE Z ISLAMEM
Kobieta w Islamie, dr hab. Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński
14 czerwca, godz. 18.30–20.00, ECS, sala wystaw czasowych

organizatorzy | Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Liga Muzułmańska w RP – Oddział Pomorski, Urząd Miejski w Gdańsku