05.11.2015

STACJA TRANSFORMACJA | Kolekcje sztuki jako znaki czasu

Kolekcje sztuki jako znaki czasu. Dyskusja z udziałem dyrektorów instytucji kultury

termin | 5 listopada, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Monika Szewczyk – dyrektorka Galerii Arsenał w Białymstoku – jednej z najważniejszych instytucji zajmujących się wystawianiem i kolekcjonowaniem sztuki współczesnej

Galeria Arsenał w Białymstoku, działająca od 1990 roku jako instytucja miejska, oprócz realizacji autorskiego programu wystawienniczego i edukacyjnego tworzy zbiory sztuki współczesnej i posiada dzisiaj jedną z najwybitniejszych kolekcji w kraju, rozbudowywaną przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w ramach programu „Znaki Czasu”. W 1997 roku w ankiecie tygodnika "Polityka" Arsenał uznano za najlepszą samorządową instytucję kultury promującą sztukę współczesną. W 2010 zajął trzecie miejsce w rankingu na najlepszą galerię publiczną w Polsce .

Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka Galerii BWA w Tarnowie – obecnie najprężniej rozwijającej się instytucji kultury w Polsce

Tarnowska Galeria BWA jest jest miejską instytucją kultury działającą w obecnym kształcie od 1996 roku. W 2013 roku Galeria wraz z Małopolską Fundacją Muzeum Sztuki Współczesnej otworzyła na dworcu kolejowym w Tarnowie stałą ekspozycję kolekcji budowanej od 2004 w ramach programu „Znaki Czasu”. W tym samym roku BWA Tarnów zajęło najwyższe pozycje w branżowych, ogólnopolskich i regionalnych podsumowaniach roku.

Daniel Muzyczuk – kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi – instytucji posiadającej najdłuższą tradycję w kolekcjonowaniu i upowszechnianiu sztuki współczesnej w Polsce

Muzeum Sztuki w Łodzi istnieje od 1930 roku i skupione jest na badaniu oraz prezentowaniu w różnorodnych kontekstach dzieł zgromadzonych w kolekcji sztuki XX i XXI wieku. Jego misją jest promowanie prekursorskich zjawisk artystycznych oraz umacnianie roli sztuki jako elementu życia społecznego. W 2013 zbiory Muzeum powiększyły się o kolekcję sztuki współczesnej przekazaną przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołane w 2004 roku programem „Znaki Czasu”.

Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.

Więcej informacji:
www.facebook.com/events/480254908846487/
www.f-alt.org/pl/post/kolekcje-sztuki-jako-znaki-czasu/Pozostałe terminy:

13 listopada, godz. 18 |  Barbara Tusk
Nowe formy wspólnotowej zieleni – potencjał dla gdańskich przestrzeni publicznych

Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny


18 listopada, godz. 18
Łukasz Bugalski

Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

26 listopada, godz. 18
Hanna Wróblewska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
Wojciech Kozłowski, BWA w Zielonej Górze
Anna Nawrot, Galeria Biała w Lublinie
Wschód – Zachód – Centrum – sztuka na granicy. Dyskusja z udziałem dyrektorów instytucji kultury.

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

3 grudnia, godz. 18
Małgorzata Ludwisiak, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Magdalena Ziółkowska, Bunkier Sztuki w Krakowie
Instytucja jako marka. Dyskusja z udziałem dyrektorów instytucji kultury.

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

17 grudnia, godz. 18
Sebastian Cichocki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie
Sztuka w mieście, miasto w sztuce. Dyskusja z udziałem dyrektorów instytucji kultury.

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny