13.11.2015

STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE | wykład

Fundacja Alternativa zaprasza na cykl spotkań STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE

Nowe formy wspólnotowej zieleni – potencjał dla gdańskich przestrzeni publicznych  –  
wykład Barbary Tusk 

termin | 13 listopada 2015, piątek, godz. 18.00
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

W dobie szeroko dyskutowanego kryzysu współczesnego miasta pojawiają się nowe, niekonwencjonalne narzędzia, mogące zmienić sposób myślenia o przestrzeniach publicznych. Jednym z nich są przeżywające renesans wspólnotowe zieleńce. Często postrzegane są jako partyzanckie działania, ingerencja w dotychczasowy porządek, forma happeningu albo protestu przeciwko źle zagospodarowanej przestrzeni - zdają się mieć tymczasowy charakter. Jednak w czasach szybko zmieniających się miast, niewystarczającej liczby przestrzeni rekreacyjnych, rosnącej świadomości ekologicznej, a także pojawiającej się potrzeby odbudowy wspólnotowości - być może alternatywne ogrody stają się szansą na trwałe odzyskanie miejskiej przestrzeni dla mieszkańców.

Barbara Tusk - Architektka i urbanistka, interesuje się wpływem urbanistyki na zachowania społeczne oraz reurbanizacją i rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Koordynowała skierowany do lokalnej społeczności projekt Otwarty Ogród w Stoczni. Współredaguje przegląd naukowy o tematyce miejskiej Metropolitan. Pracuje w nowo powstałym Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Więcej informacji o wydarzeniu: 
www.f-alt.org/pl/post/nowe-formy-wspolnotowej-zieleni-potencjal-dla-gdanskich-przestrzeni-publicznych/
www.facebook.com/events/798309126946758/

Stacja Transformacja Skanuje to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności. Kuratorem cyklu jest Dorota Kucharczyk.

Pozostałe terminy z cyklu STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE:

18 listopada, godz. 18 | Łukasz Bugalski
Dziedzictwo kulturowe zapisane w strukturze urbanistycznej historycznego śródmieścia Gdańska

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny