prof. SHALINI RANDERIA
SOLIDARNOŚĆ W ŚWIECIE GLOBALNYCH POWIĄZAŃ

30 sierpnia 2016
ECS, sala G / Kultura pokojowych przemian

 
Shalini Randeria jest profesorem antropologii społecznej i socjologii, rektorem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (instytutu badawczego założonego w 1982 roku przez Krzysztofa Michalskiego i ks. Józefa Tischnera wraz z Hansem Georgiem Gadamerem) oraz dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych i Rozwoju w Genewie. Od marca 2017 roku jest dyrektorem Centrum Demokracji Hirschmana w IHEID (Institut de Hautes Études Internationales et du Développement w Genewie). Specjalizuje się w antropologii globalizacji, prawa, państwa i ruchów społecznych. Jej badania społeczne dotyczące Indii obejmują kwestie postkolonialne i współczesne. Wykładała na wielu uczelniach, m.in. w Berlinie, Zurychu, Monachium, Paryżu i Budapeszcie. Autorka licznych prac, żadna z nich nie została jednak przetłumaczona na język polski.
PRZECZYTAJ TEŻ
Shalini Randeria, Decentralizowanie Europy, Znak, nr 738 / listopad 2016 

GALERIA
fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS