Skłoting w Europie Środkowej i Rosji
red. Dominika V. Polanska, Grzegorz Piotrowski, Miguel A. Martínez

Skłoting – czyli zajmowanie pustostanów bez zgody ich właścicieli – jest od dawna przedmiotem akademickiej dyskusji. Jednak ten fenomen nie doczekał się jeszcze kompleksowego ujęcia z perspektywy Europy Środkowej. Niniejszy raport jest pierwszą tego rodzaju próbą w języku polskim. Autorzy tekstów nie tylko przedstawiają genealogie tego zjawiska w Budapeszcie, Wilnie, Pradze, Poznaniu, Warszawie czy Petersburgu, ale także podejmują debatę z aktualną literaturą przedmiotu, analizując to zjawisko z różnych perspektyw.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach CC 4.0 Międzynarodowe

Gdańsk 2018, 164 strony
ISBN: 978-83-62853-85-4
e-ISBN: 978-83-62853-86-1
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf