Solidarność – doświadczenie i pamięć
Ireneusz Krzemiński wraz z zespołem

To pierwsza, całościowa próba socjologicznego zbadania doświadczenia Solidarności w Polsce. Praca napisana pod kierunkiem prof. Ireneusza Krzemińskiego i kierowanej przez niego Pracowni Teorii Zmiany Społecznej, przy współpracy CBOS. Zawiera wyniki ogólno-polskiego sondażu, przeprowadzonego na próbie 1800 osób. Badania przeprowadzono w 10 miejscowościach, dawnych regionach Solidarności: Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz i Toruń, Lublin, Katowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko Kamienna oraz Poznań i Wrocław.
Projekt socjologicznego badania Solidarności został zrealizowany w ramach obchodów trzydziestej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 
Gdańsk 2010, 350 stron
ISBN: 978-83-930472-2-2
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj
 Zobacz też IRENEUSZ KRZEMIŃSKI z zespołem: „Solidarność – doświadczenie i pamięć po raz drugi” – kontynuacja badań; publikacja Wydawnictwa ECS

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: „Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności.

IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Spełnione i niespełnione. Dwie wizje Polski i niemożliwy dialog – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności.