Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji
Ireneusz Krzemiński

Wielowymiarowa analiza doświadczenia Solidarności, dokonywana zarówno podczas powstawania tego ruchu społecznego, jak i z perspektywy jego przemian. Przyglądając się transformacji ustrojowej, autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, gdzie podziała się podstawowa idea Solidarności, mówiąca, że prawo człowieka do aktywnej troski o los swój i najbliższych zakłada jednocześnie obowiązek pamiętania o innych i o naszym wspólnym losie.
Gdańsk 2013, 586 stron
seria: Idea Solidarności. Historia Solidarności
ISBN: 978-83-62853-08-3
e-ISBN: 978-83-62853-16-8
→ Wydanie elektroniczne do płatnego pobrania   
kup | epub / mobi

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj
 Zobacz też IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Spełnione i niespełnione. Dwie wizje Polski i niemożliwy dialog – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności.
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI z zespołem: „Solidarność – doświadczenie i pamięć” – raport z badania naukowego.
 Recenzje Krzemiński podejmuje szereg socjologicznie istotnych zagadnień, stanowiących podstawę w badaniu przełomowych ruchów społecznych, jakim niewątpliwie byłą Solidarność. Autor stara się uwypuklić najważniejsze jego zdaniem aspekty działania tego ruchu, nadające mu charakter z jednej strony reformatorski, z drugiej – pokojowy.
W swoich analizach podejmuje takie kluczowe zagadnienia jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego, powstawanie niezależnej organizacji związkowej. Analizuje proces narodzin świadomości społecznej i towarzyszącą mu symbolikę. Przedstawia ponadto strukturę wiekową uczestników strajków sierpniowych oraz krótki portret psychologiczny strajkowego lidera (zwracając uwagę na kilka zasadniczych cech wyjściowych, tj. indywidualizm, posiadanie określonych poglądów, szacunek wśród kolegów z zakładu). Prezentuje również interesującą teorię momentów pokoleniotwórczych – istotnych wydarzeń i przeżyć, które ukształtowały autorów wydarzeń sierpnia ’80 (dla inteligencji datą taką miał być marzec 1968, dla robotników czerwiec 1976).
Co istotne, autor nie skupia się wyłącznie na analizie postaw członków Solidarności. Zgromadzony przez niego bogaty materiał notacyjny zawiera również wywiady z przedstawicielami CRZZ, działaczami partyjnymi oraz reprezentantami zakładowych dyrekcji (momentami zaskakująco przychylne działaniom Solidarności).
Warto nadmienić, że zawarte w książce interpretacje są często konfrontowane z teoriami znanych socjologów i badaczy mechanizmów demokratycznych oraz teoretyków ruchów społecznych, tj.: Alexis de Tocqueville, Alain Touraine, George Herbert Mead, Simone Weil, Hannah Arendt, Mirosława Marody czy Jadwiga Staniszkis. Różnorodność perspektyw badawczych stanowi niewątpliwie walor omawianej publikacji.

Mateusz Lipko, Histmag.org.pl