Solidarność i kryzys zaufania
pod redakcją Jacka Kołtana

Niniejszy zbiór esejów stanowi efekt międzynarodowego spotkania filozofów i teoretyków społecznych, którzy poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak idea solidarności, podjęta dziś przez myśl społeczną i polityczną, może ukazać nowe nadzieje, nawet jeżeli są to tylko nadzieje. Autorami esejów są Shlomo Avineri, John Gray, Ivan Krastev, Gianni Vattimo, Pierre Manent, Peter Sloterdijk, Jadwiga Staniszkis oraz Scott Lash. Wychodzą oni z przekonania, że bez rozmowy o przyszłości nie da się zrozumieć kulturowego kryzysu, który stał się naszym udziałem. Chcemy dlatego zastanowić się nad możliwością zaistnienia nowych form solidarności i zaufania, konfrontując naszą obecną sytuację z jakże odmienną sytuacją czasu zmiany społecznej w Polsce roku 1980. Konferencja została zorganizowana z okazji rocznicy powstania Solidarności przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Katedrę im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego.
Gdańsk 2014, 160 stron
seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna
ISBN: 978-83-62853-09-0
e-ISBN: 978-83-62853-19-9
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_epub | PL_mobi | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj
 
 Zobacz też JADWIGA STANISZKIS: Polska – po kryzysie czy w kryzysie? – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności
PIERRE MANENT: „Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności