SUBIEKTYWNE ZWIEDZANIE | BOGDAN BORUSEWICZ

termin | 24 września 2016, sobota, godz. 12
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | wolny + REZERWACJA MIEJSC

/ Narodziny opozycji demokratycznej
Subiektywne zwiedzanie wystawy stałej z Bogdanem Borusewiczem w 40 rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników


/ Bogdan Borusewicz
Już jako licealista został skazany na trzy lata więzienia za rozklejanie ulotek. Członek Komitetu Obrony Robotników, jeden z założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Współinicjator strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku i współautor postulatów. W stanie wojennym ukrywał się i organizował podziemne struktury Solidarności.

/ Komitet Obrony Robotników
KOR działał na rzecz zaprzestania represji, pomagał ich ofiarom oraz domagał się ukarania winnych. Przyjął zasadę jawnego działania. Członkowie i współpracownicy Komitetu udzielali represjonowanym pomocy finansowej oraz prawnej. Poza cenzurą KOR wydawał m.in. „Komunikat” i „Biuletyn Informacyjny”. We wrześniu 1977 roku, po uwolnieniu z więzień uczestników protestów z 1976 roku, KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej (KSS „KOR”). Stanowił najważniejszy ruch opozycyjny przed sierpniem 1980 roku. Zbierał wiadomości o łamaniu praw człowieka i prowadził Biuro Interwencyjne, które informowało o przypadkach bezprawia, wydawał pismo „Robotnik”. Członkowie Komitetu poparli sierpniowe strajki i zaangażowali się w działalność Solidarności.