Świadczenie usługi sprzątania w obiekcie wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych do budynku Europejskiego Centrum Solidarności

Numer postępowania: WFZP.0261.03.22.AL
Data ogłoszenia: 28.09.2022
Data aktualizacji: 2022-09-28 09:35:30
Rodzaj ogłoszenia: usługi
Status ogłoszenia: aktywne
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, pod adresem: http://platforma.eb2b.com.pl.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzykać bezpłatnie pod adresem:    https://ecs.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/367665/swiadczenie-uslugi-sprzatania-w-obiekcie-wraz-z-utrzymaniem-czystosci-na-terenach-przyleglych-do-budynku-europejskiego-centrum-solidarnosci-1

 

 Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platforma.eb2b.com.pl.