26.01.2021

WYGASZANIE PAŃSTWA PRAWA? | debata online

termin | 26 stycznia 2021, godz. 17.00
miejsce | online → transmisja na żywo na fb.com/ecsgdansk, fb.com/gdanskpl

goście:
prof. dr hab. Ewa Łętowska | pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU

prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel | sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dorota Zabłudowska | sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

MODERATOR | prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU

W imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego
zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń


Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności.
Po transformacji ustrojowej już Sejm kontraktowy, ustawą z 29 grudnia 1989 roku, znowelizował artykuł pierwszy Konstytucji PRL, zapisując: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Co więcej, obowiązująca Konstytucja z 1997 roku powiela to postanowienie w art. 2, a w art. 7 przywołuje zasadę legalizmu: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.
Do najważniejszych elementów państwa prawa należy zaliczyć:
▪ nadrzędny charakter konstytucji i opierających się na niej ustaw
▪ trójpodział władz
▪ niezależną władzę sądowniczą sprawowaną przez niezawisłych sędziów
▪ prawo do sądu
▪ ochronę praw i wolności obywatelskich
▪ świecki charakter państwa
▪ samorządność
▪ sądową kontrolę aktów administracyjnych
▪ odpowiedzialność cywilnoprawną funkcjonariuszy państwowych za działania bezprawne.
Czy dzisiaj żyjemy w państwie prawa?
Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprosił do rozmowy o wygaszaniu państwa prawa wybitnych prawników oraz ludzi młodych, na którą to debatę serdecznie zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.