Konferencja zakończona

Europejskie Centrum Solidarności
oraz
Instytut Pamięci Narodowej

zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową

W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ZMIANY
POLSKA W ROKU 1988


24–25 września 2018
Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku


Rok 1988 stanowił preludium wielkich zmian. Związek Sowiecki tracił swą mocarstwową pozycję, trwała gorbaczowowska pieriestrojka. Tymczasem w Polsce długoletni kryzys gospodarczy i społeczny osiągnął punkt krytyczny. Na przekór wszechogarniającemu marazmowi wiosną i latem 1988 do strajków poderwali się robotnicy w kilkunastu polskich miastach, co doprowadziło do obrad Okrągłego Stołu i przemian politycznych, które pociągnęły za sobą upadek systemu komunistycznego – najpierw w Polsce, a później w kolejnych krajach bloku.

PROGRAM

24 września 2018 / poniedziałek

POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 09.45
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
prof. Mirosław Golon / dyrektor Oddziału w Gdańsku Instytutu Pamięci Narodowej

PANEL 1 | ROK 1988: POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO, PAMIĘĆ
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 10.00
prof. Wojciech Polak / Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Dwie fale strajków w 1988 roku oraz ich konsekwencje
/ 10.15
prof. Krzysztof Łabędź / Akademia Ignatianum: Świadomość społeczeństwa polskiego w okresie poprzedzającym zmiany ustrojowe
/ 10.30
dr Rafał Łatka / IPN: Kościół katolicki w przededniu transformacji ustrojowej
/ 10.45
Andrzej Czyżewski / Uniwersytet Łódzki: Pamięć zantagonizowana. Rok 1988 we współczesnych debatach historycznych i publicystycznych
/ 11.00–11.30 / dyskusja

PANEL 2 | STRAJKI: STUDIA PRZYPADKÓW
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 11.45
dr Bogusław Tracz / IPN Katowice: „Niezadowolenie było powszechne”. Meandry codzienności, postawy społeczne i formy oporu w 1988 roku w aglomeracjach przemysłowych województwa katowickiego
/ 12.00
Karol Chwastek / Śląskie Centrum Wolności i Solidarności: Strajk w kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich w sierpniu 1988. Geneza, przebieg, skutki
/ 12.15
dr Michał Siedziako / IPN Szczecin: Sierpień 1988 roku w Szczecinie
/ 12.30
Arkadiusz Kazański / IPN Gdańsk: Strajki majowy i sierpniowy 1988 roku w Stoczni Gdańskiej. Próba porównania
/ 12.45–13.15 / dyskusja

PANEL 3 | TRÓJMIASTO W PRZEDEDNIU WIELKIEJ ZMIANY
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 13.30
dr Konrad Knoch / ECS: Obraz strajków majowych w prasie drugoobiegowej w Trójmieście
/ 13.45
dr Przemysław Ruchlewski / ECS: Komitet Zakładowy PZPR Stoczni Gdańskiej w 1988 roku
/ 14.00
dr Piotr Brzeziński / IPN Gdańsk: Gdańska PZPR w końcu lat osiemdziesiątych
/ 14.15–14.45 / dyskusja

PANEL 4 | MŁODZIEŻ SCHYŁKOWEGO PRL
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 15.45
Aleksandra Wierzchowska / IPN: (Cyniczna?) młodzież ery atomowej
/ 16.00
Jan Hlebowicz / Uniwersytet Gdański, IPN Gdańsk: Między szkołą a stocznią. Udział młodzieży w strajkach majowym i sierpniowym w Gdańsku
/ 16.15
dr Tomasz Kozłowski / IPN: Studencka „Solidarność”. Młodzieżowa opozycja na przykładzie NZS 1988–1989
/ 16.30–17.00 / dyskusja

PANEL 5 | POLACY ’88
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 17.15
Michał Przeperski / IPN: Rewolucja nadziei. Dynamika zmiany klimatu emocjonalnego w Polsce w 1988 roku
/ 17.30
Przemysław Mrówka / Uniwersytet Warszawski: Urok pełnych półek. Sklepy Pewex a polscy konsumenci w końcu lat osiemdziesiątych
/ 17.45
dr Andrzej Skalimowski / Instytut Historii Nauki PAN: Pokój z widokiem na upadający komunizm. Hotel Victoria w Warszawie jako przestrzeń porozumień transformacyjnych
/ 18.00–18.30 / dyskusja
/ 18.30 / zamknięcie pierwszego dnia obrad

25 września 2018 / wtorek

PANEL 6 | MSW I SB A NADCHODZĄCY PRZEŁOM
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 09.30
Grzegorz Wołk / IPN: Przygotowanie do bitwy? MSW w przededniu Okrągłego Stołu
/ 09.45
dr Sylwia Galij-Skarbińska / Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Resort spraw wewnętrznych wobec koncepcji Okrągłego Stołu w latach 1988–1989
/ 10.00
dr Daniel Wicenty / Uniwersytet Gdański, IPN Gdańsk: Po prostu interesy. Działania adaptacyjne funkcjonariuszy SB w sferze gospodarki nieuspołecznionej w przededniu rozmów w Magdalence
/ 10.15–10.45 / dyskusja

PANEL 7 | ROK 1988: PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA. CZĘŚĆ I
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 11.00
dr Dominik Pick / Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie: Wydarzenia roku 1988 z perspektywy emigracji
/ 11.15
Miłosz Wiatrowski / Yale University: Rok 1988 w „Kulturze” paryskiej i „Aneksie”
/ 11.30
dr Łukasz Jasiński / Muzeum Miasta Gdyni: Wizyty dyplomatyczne w Trójmieście w 1988 roku. Wymiar lokalny i międzynarodowy
/ 11.45–12.15 / dyskusja

PANEL 8 | ROK 1988: PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA. CZĘŚĆ II
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 12.30
prof. Patryk Pleskot / IPN Warszawa: Ocieplenie za cenę demokratyzacji. Dyplomacja Zachodu wobec dwóch fal protestów w PRL z 1988 roku
/ 12.45
Bartosz Gromko / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Schyłek komunizmu w Polsce w oczach włoskiej lewicy komunistycznej
/ 13.00
dr Mateusz Sokulski / Uniwersytet Śląski: Przemiany w Polsce i bloku wschodnim w końcu lat osiemdziesiątych z perspektywy Jugosławii
/ 13.15–13.45 / dyskusja

PANEL 9 | INNY ROK 1988
▪ sala wystaw czasowych (parter)

/ 14.00
dr Tomasz Siewierski: Spory o genezę PPR: przemiany w oficjalnej historiografii partyjnej u schyłku PRL
/ 14.15
dr Marta Cywińska / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Pomarańczowa Alternatywa jako nowatorska forma „surrealizmu à la polonaise” (w kontekście nowych form buntu antysystemowego)
/ 14.30
dr Patryk Wawrzyński / Uniwersytet Mikołaja Kopernika: Niepamiętany czas przełomu: ograniczona struktura pamięci o polskiej transformacji
/ 14.45–15.00 / dyskusja
/ 15.30 / zamknięcie obrad


KOMITET NAUKOWY
prof. Wojciech Polak / prof. Mirosław Golon / dr Jacek Kołtan / dr Konrad Knoch

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Jakub Kufel / dr Przemysław Ruchlewski / Michał Przeperski

ORGANIZATORZY
Europejskie Centrum Solidarności / Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku

INFORMACJE
dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 517 755 430
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
Michał Przeperski, tel.: 606 744 182
e-mail: michal.przeperski@ipn.gov.pl