Wirtualna Biblioteka Nauki


DOSTĘP: https://wbn.icm.edu.pl/


Biblioteka ECS posiada dostęp do baz naukowych oferowany na zasadach licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Projekt jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Na stronie WBN znajdują się szczegółowe informacje na temat wydawców, dostępnych kolekcji książek i czasopism oraz baz bibliograficznych i narzędzi bibliometrycznych (licencje krajowe) wraz z bezpośrednimi odnośnikami do serwerów producentów.

Korzystanie z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki możliwe jest jedynie w przestrzeni biblioteki.

E-ZASOBY OPIS DOSTĘP
 Springer
 Wiley
 Elsevier

NARZĘDZIA WYSZUKIWAWCZE OPIS DOSTĘP
 Infona
 Wyszukiwarka WBN

CZASOPISMA OPIS DOSTĘP
 Communist and Post-Communist Studies
 Political Geography
 City, Culture and Society
 Nature
 Science

BAZY DANYCH OPIS DOSTĘP
 Scopus
 Web of Science
 Ebsco