Wydanie drugie,
zmienione i poprawione

WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI | KATALOG
pod redakcją Basila Kerskiego i Konrada Knocha

Przygotowanie tej ekspozycji trwało niemal sześć lat. Tym samym wypełniliśmy zapis z naszego statutu – spisanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Fundację Centrum Solidarności i NSZZ „Solidarność”, którzy utworzyli ECS jako instytucję kultury. Statut głosi, że do celów Europejskiego Centrum Solidarności należy: „upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei Solidarności oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach”. Głównym zadaniem ECS miało być zaś „prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej Solidarności”. (…)
Prezentując Państwu naszą wystawę, jesteśmy dumni z tego, że dzisiejsza polska demokracja jest wynikiem bezkrwawej, pokojowej rewolucji Solidarności, a Okrągły Stół na świecie postrzegany jest jako patent Polaków na rozwiązywanie konfliktów. Solidarność, skupiona na tym, co ludzi łączy, a nie na tym, co ich dzieli, była inspiracją dla Europejczyków, którzy marzyli o wolności. (…) To dziedzictwo polskiej kultury dialogu, prezentowane na wystawie stałej ECS, daje nadzieję, że nienawiść można pokonać i znaleźć w sobie szacunek i empatię dla obcego.

ze wstępu Basila Kerskiego i Konrada Knocha
Gdańsk 2019, 288 stron
ISBN: 978-83-62853-96-0
→ Przeczytaj fragment   
pobierz | PL_pdf

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj