WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI | KATALOG

WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI | KATALOG
pod redakcją Pawła Golaka, Basila Kerskiego, Konrada Knocha

Katalog zawiera teksty i ilustracje obiektów, które zwiedzający znajdzie w czasie swej podróży po siedmiu salach wystawy stałej – nowoczesnej, multimedialnej ekspozycji na temat rewolucji Solidarności i upadku bloku sowieckiego, jednej z największych w Polsce wystaw narracyjnych o najnowszej historii Polski i Europy.
Katalog przybliża fenomen ruchu Solidarność w sposób fascynujący zarówno dla świadków i uczestników wydarzeń, jak i gości z zagranicy oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Narrację podstawową tworzy opowieść historyczna, rekonstruująca dynamikę procesu w wielu wymiarach: politycznym, społecznym, kulturalnym. Ta historyczna podstawa stanowi podłoże opowieści o dziejach uniwersalnej idei, która w Solidarności przybrała nowy historyczny wyraz. Zwiedzający dowie się, że dzisiejsza polska demokracja jest wynikiem bezkrwawej rewolucji Solidarności, stanowiącej inspirację dla Europejczyków, którzy marzyli o wolności.
Gdańsk 2014, 280 stron
ISBN: 978-83-62853-48-9
Produkt niedostępny
Zobacz też Wystawa stała ECS. Katalog – wydanie drugie, zmienione i poprawione