ZAJĘCIA ONLINE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Archiwalne zdjęcia, filmy, zapis wspomnień uczestników ważnych historycznych wydarzeń – nim na powrót nie spotkamy się w ECS, zapraszamy na warsztaty online. W roli prowadzących, jak zawsze, doświadczone edukatorki ECS.

czas trwania zajęć | 45 lub 60 minut, do ustalenia z nauczycielem
platforma | Zoom / Jitsi
terminy | poniedziałek – piątek, godz. 9.00–14.00
koszt | 1 zł/ grupa, płatne przed zajęciami (na podstawie faktury wystawionej przez ECS)
rezerwacja online | www.ecs.gda.pl/Formularz

KONTAKT | edukacja@ecs.gda.pl, tel. 58 772 40 35


JĘZYK POLITYKI
W jaki sposób w PRL władza manipulowała opinią publiczną? – uczestnicy warsztatów dowiadują się na przykładzie historii Grudnia ’70. Przyglądamy się, w jaki sposób przy użyciu cenzury i nowomowy budowano zafałszowany obraz tamtych wydarzeń. Rozpoznamy też, czy dziś mamy do czynienia z podobnymi zjawiskami. Nie zabraknie więc aktualnych przykładów ze świata polityki, by sprowokować dyskusję o współczesnych mechanizmach kreowania rzeczywistości za pomocą języka.

GRUDZIEŃ ’70
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, dlaczego robotnicy w grudniu 1970 roku przystąpili do protestów przeciwko władzy komunistycznej oraz czy w polskiej historii XX wieku doszło do podobnych wydarzeń. Na podstawie materiałów archiwalnych, głównie wywiadów z uczestnikami wydarzeń, odkryją zaczątki rodzącego się ruchu opozycyjnego oraz poznają hipokryzję ówczesnej władzy.

SOLIDARNOŚĆ W 17 OBRAZACH
17 unikatowych zdjęć z archiwów Europejskiego Centrum Solidarności posłuży jako kanwa opowieści o strajku sierpniowym i narodzinach Solidarności – pierwszego, niezależnego związku zawodowego w bloku wschodnim. Zobaczymy fotografie i filmy ukazujące najważniejsze momenty strajku, porozmawiamy o jego przyczynach, skutkach, a także o strajkowej codzienności.

STAN WOJENNY
Stan wojenny to jedno z najbardziej dramatycznych i kontrowersyjnych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Odwołując się do filmowych i ikonograficznych materiałów z zasobów ECS, porozmawiamy o różnych postawach ludzi wobec władzy i narzuconych ograniczeniach, przyglądając się żołnierzom pełniącym służbę na ulicy, rolnikom tłumaczącym konieczność wprowadzenia stanu wojennego i życiu działaczy opozycyjnych poddanych stałej obserwacji. Zastanowimy się, jaką rolę pełniła w tym czasie muzyka.