ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

numer i nazwa postępowania data ogłoszenia rodzaj zamówienia status
WFZP.0261.03.22.AL. Świadczenie usługi sprzątania w obiekcie wraz z utrzymaniem czystości na terenach przyległych do budynku Europejskiego Centrum Solidarności 28.09.2022 usługi aktywne szczegóły
WFZP.0261.01.22.AL. Dostawa urządzeń audiofonicznych – sytemu do dyskusji oraz mikrofonów instrumentalnych – dla Europejskiego Centrum Solidarności 24.05.2022 dostawy aktywne szczegóły
WFZP.0261.02.22.AL. Bieżąca obsługa, serwis i konserwacja budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym 13.05.2022 usługi aktywne szczegóły