30.11.2017

ŻYCIE SOLIDARNOŚCIĄ PISANE | premiera

termin | 30 listopada, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, audytorium ECS
wstęp | wolny

Dokumentalny portret Grażyny Przybylskiej-Wendt – jedynej kobiety w Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, lekarki, działaczki społecznej, radnej miasta Płocka i poetki – oparty na jej życiowym doświadczaniu mocy solidarności. Autorką scenariusza i reżyserem filmu jest Ewa Górska. Koproducentami filmu są Video Studio Gdańsk i ECS.

– Wtedy po raz pierwszy poczułam solidarność, że jak jest nas dużo, to się coś da zrobić – Grażyna Przybylska-Wendt wspomina historię z czasów szkolnych w Białymstoku, kiedy to uczennice solidarnie wzięły odpowiedzialność za symbol krzyża (na obrazku z Piotrem Skargą), który powiesiły w gabinecie lekcyjnym. Cała klasa przyznała się do umieszczenia tego symbolu nad tablicą, choć fizycznie zrobiła to jedna osoba – bohaterka filmu. Od tamtego momentu poczucie solidarności, rozumiane w odniesieniu do stosunków międzyludzkich, pracy zawodowej, jak i działań w ramach struktur związkowych, było nieustannie obecne w życiu bohaterki. To Grażyna Przybylska-Wendt jako pierwsza, po wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 roku, użyła słowa solidarność, opisując w swoim wierszu walkę robotników o wolność – stąd też tytuł filmu „Życie solidarnością pisane”.

Po filmie odbędzie się dyskusja ze specjalnie zaproszonymi gośćmi, którą poprowadzi Tomasz Żółtowski.

Krystyna Pieńkowska | nauczycielka odznaczona Medalem Edukacji Narodowej i działaczka „Solidarności”, w trakcie dyskusji przybliży własną perspektywę doświadczeń w obozach internowania
Bogdan Lis | polski polityk, senator I kadencji, poseł na Sejm VI kadencji, a także działacz Solidarności, organizator podziemia solidarnościowego i uczestnik Okrągłego Stołu – opowie o działalności Grażyny Przybylskiej-Wendt w strukturach związkowych
Andrzej Słowik | współtwórca i przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” zabierze głos również na temat solidarnościowej działalności bohaterki filmu
Ewa Górska | reżyserka i scenarzystka, wyjaśni co skłoniło ją aby zająć się historią kobiety, dla której solidarność stała się wartością nadrzędną


scenariusz i reżyseria | Ewa Górska
producent wykonawczy | Video Studio Gdańsk
koprodukcja | Europejskie Centrum Solidarności, Video Studio Gdańsk
sponsor filmu | PKN ORLEN
patroni medialni pokazu | TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Gość Niedzielny