ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2016

Dziękujemy i cieszymy się, bo w ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2016 uczestniczyła rekordowa liczba dzielnic i wspólnot sąsiedzkich – aż osiem. W kolektywie twórczym, przygotowującym obywatelskie obchody Sierpnia ’80 – udział wzięło 40 organizacji, instytucji, firm i grup, a zaproszenie do wspólnego działania przyjęło 1270 osób.

Już w lutym rozpoczęła się praca nad tegoroczną edycją ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. Na zaproszenie ECS odpowiedziało 9 grup stworzonych z organizacji i aktywistów lokalnych, którzy przystąpili do konkursu pomysłów na obywatelskie obchody Sierpnia ’80. Do realizacji zakwalifikowanych zostało 8 pomysłów.
Grupy, które zaangażowały się w tym roku były bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o tematykę podejmowanych działań, oraz doświadczenie w realizacji działań w swoim najbliższym otoczeniu – mówi Magdalena Fryze z Działu Projektów Obywatelskich ECS, jedna z koordynatorek projektu.

Następnie grupy odbyły się 3 warsztaty, podczas których osoby uczestniczące miały okazję poznać w jaki sposób można realizować inicjatywy w ramach Zrozumieć Sierpień, jak radzić sobie z pracą w grupie i ewentualnymi problemami i konfliktami, które mogą się pojawić w trakcie wspólnego działania.
Ogromnie satysfakcjonujące jest przyglądanie się ludziom, którzy po raz kolejny biorą udział w projekcie. Widać, że projekt dał im również ogromną wiedzę i wsparcie w przestrzeni organizacji działań – dodaje Iwona Katarzyńska, jedna z koordynatorek projektu.

Podczas premiery reportażu podsumowującego tegoroczną edycję grupy inicjatywne żywo komentowały swoje dokonania, biły sobie wzajemnie brawo i razem dobrze się bawiły. O to właśnie chodzi w naszym projekcie. Łączymy ludzi, dla których pasją jest aktywność obywatelska na rzecz najbliższego otoczenia!
W projekcie ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ najbardziej lubię pozytywną energię, którą co roku wnoszą nasi społeczni partnerzy i dzielą się nią między sobą, wzajemnie inspirują i uczą od siebie – mówi Anna Fedas, jedna z koordynatorek projektu.

W każdej z dzielnicy aktywności skrojono na potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnym mianownikiem dla nich było pragnienie odrodzenia energii, jakie zrodziły się między ludźmi w Sierpniu ’80.
Ogromną wartością projektów jest fakt, że różne grupy i osoby zaczynają współdziałać i zastanawiać się nad wykorzystaniem i zagospodarowaniem własnego otoczenia – wspomina Bartosz Rief członek zespołu koordynującego projekt ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.

Projekty miały moc zmieniania świata wokół siebie, były nastawione na dobro wspólne, życie czyniły lepszym i piękniejszym, a ludzi łączyły ze sobą.

Film podsumowujący ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2016


ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2016 | galeria foto
fot. Dawid Linkowski, Grzegorz Mehring / Archiwum ECS