ZIELEŃ I WODA W MIEŚCIE | rozmowy i warsztaty

termin | 25 września, sobota, godz. 10.00–15.30
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, sala wystaw czasowych / sale warsztatowe
wstęp | wolny + rezerwacja miejsc na warsztaty → poniżej

Coraz więcej betonu w miastach i coraz mniej drzew i zieleni – taka sytuacja może budzić niezgodę i chęć wzięcia sprawy we własne ręce. Jakie są wyzwania klimatyczne stojące przed społecznościami mieszkającymi w mieście? Czy możemy coś z tym zrobić? W jaki sposób wybierać mądrze kierunki naszej aktywności społecznej?
Odpowiedzi poszukamy wspólnie w trakcie wydarzenia ZIELEŃ I WODA W MIEŚCIE. Podczas pierwszej części wydarzenia zastanowimy się nad kierunkami zmian w miastach, porozmawiamy o roli zielonego aktywizmu w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i o tym, jaki aktywizm jest nam dzisiaj najbardziej potrzebny. Następnie w trakcie warsztatów ZIELEŃ W MIEŚCIE i WODA W MIEŚCIE poszerzymy wiedzę w tych obszarach oraz zastanowimy się, w jaki sposób możemy wpływać na urzędy i organizację naszej społeczności, by wspólnie działać na rzecz środowiska w naszym otoczeniu.

10.00–11.15 | OTWARCIE SPOTKANIA
/ dr Tomasz S. Markiewka – filozof, tłumacz, publicysta, związany z Katedrą Filozofii Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek „Gniew” i „Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat”
/ Grażyna Pilarczyk – specjalistka ds. komunikacji, Europejskie Centrum Solidarności

11.30–14.30 | PRACA W GRUPACH WARSZTATOWYCH
ZIELEŃ W MIEŚCIE
/ Witold Szwedkowski – działacz społeczny i kulturalny, od kilkunastu lat prowadzi Miejską Partyzantkę Ogrodniczą, współzakładał ogrody społeczne i ogrody deszczowe w kilku śląskich miastach, pomysłodawca inicjatywy Schronisko dla niechcianych roślin, był kierownikiem w dziale zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu

WODA W MIEŚCIE
/ dr Joanna Rayss – specjalistka ds. małej retencji, prowadzi autorską pracownię projektową Zieleniarium, która specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions (NBS), zdobyła tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, broniąc dysertację „Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe”

14.45–15.30 | PODSUMOWANIE