ksiądz ADAM BONIECKI
SOLIDARNOŚĆ DIALOGU

30 sierpnia 2012
Dwór Artusa

 
Adam Boniecki jest teologiem i filozofem, duchownym katolickim należącym do Zgromadzenia Księży Marianów, redaktorem seniorem „Tygodnika Powszechnego”. Był katechetą i duszpasterzem akademickim. Piastował funkcję generała zakonu. W 1964 roku na zaproszenie biskupa Karola Wojtyły podjął pracę w Krakowie jako redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Piętnaście lat później na życzenie już wówczas papieża Jana Pawła II wyjechał do Rzymu, gdzie przygotowywał polskie wydanie dziennika „L’Osservatore Romano”, a później został jego redaktorem naczelnym. Po śmierci Jerzego Turowicza podjął misję redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” (1999–2011). Przewodniczący kapituły Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera. Mimo przejścia na emeryturę wciąż jest czynny i aktywny publicznie. Władze zakonne nakładały na kapłana nakaz ograniczenia wystąpień publicznych. Autor licznych publikacji, m.in. „Lepiej palić fajkę niż czarownice” (2011) czy „Powroty z bezdroży. Notatki na marginesach Biblii” (2017).

GALERIA
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS