PAPIER | wystawa

wernisaż | 14 sierpnia 2017, poniedziałek, godz. 18.00
termin | 14 sierpnia 2017 – 31 października 2018
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, galeria Trap
wstęp | wolny

Trudno w to uwierzyć, ale w latach 70. i 80. wydano nielegalnie w PRL – nielegalnie, czyli poza cenzurą – blisko 6 tys. tytułów prasowych i 4 tys. różnych tytułów książek. Bard opozycyjny Jan Krzysztof Kelus nazwał ten fenomen papierową rewolucją powielaczogodzin, w której walka toczyła się za pomocą papierowej amunicji.

Wydawnictwa podziemne to ogromny dorobek, fenomen polskiej opozycji. Niezależne publikacje stały się nie tylko sposobem na walkę z reżimem komunistycznym, ale i uczyły odważnego myślenia, kształtowały świadomość, postawy i budowały więzi. W czasach monopolu władzy na prasę podawały informacje niedostępne w oficjalnym obiegu, wypełniały treścią miejsca przemilczane w polskiej historii, krzewiły zakazaną w kraju literaturę, służyły prześladowanym poradami prawnymi, bawiły satyrą i humorem. Mimo sankcji, często z narażeniem życia, powstawały podziemne drukarnie i sieć kolporterów przekraczających nawet granice Polski. Powielacze, farbę i papier przemycano najczęściej z Zachodu przy wsparciu zagranicznych kurierów. Szczególnym znakiem minionych zdarzeń są także prezentowane na wystawie notatki, tworzone naprędce w czasie Sierpnia ’80, czy prywatna korespondencja z okresu stanu wojennego, oddające reakcje poszczególnych osób i rodzin, na których losie historia odcisnęła szczególny ślad.

Papierowa rewolucja – wolne słowo odciśnięte na papierze – okazała się skutecznym narzędziem pokojowej walki o ideały wolności, solidarności i prawa człowieka.
Sierpień ’80 wydał Porozumienia Sierpniowe, które zmieniły bieg najnowszej historii Europy. W stanie wojennym znów przeciwko czołgom wytoczono papierową amunicję, wierząc w zwycięstwo.

Na wystawie eksponowane będą papierowe archiwalia i fotografie z zasobów ECS (więcej → ZBIORY ECS).

Wernisaż wystawy odbywa się w ramach festiwalu SOLIDARITY OF ARTS / POKÓJ

afisz | proj. Mirosław Miłogrodzki
fotografie z wernisażu | Grzegorz Mehring / Archiwum ECS