NA STYKU

Dzięki wspomnieniom byłych stoczniowców, za pomocą sztuki pokazujemy historię Stoczni Gdańskiej.

Celem projektu jest upamiętnienie historii dotyczącej stoczni zaprezentowanie jej przy użyciu sztuki.


Uczestnikami NA STYKU są osoby, które przez wiele lat pracowały w stoczni. Podczas spotkań w ECS poznajemy ich historie, inspirujemy wspomnienia, szukamy relacji między dotąd nieznającymi się gośćmi, miejsc, zdarzeń, w których ich historię łączą się, stykają. A wspomnień jest wiele. To m.in. opowieści z biura architektonicznego, wspomnienia pracy suwnicowych, ale również z potańcówek i towarzyskich spotkań. Potem, przy wsparciu artystów, opowiadamy te historie za pomocą sztuki. Praca z ciałem, głosem, rysunek – każda z tych technik pozwala odzwierciedlić wspomnienia i doświadczenia uczestników projektu. To oryginalny i nieprzewidywalny sposób prezentacji stoczniowych historii.
 
2/03/2020 MY TAM BUDOWALIŚMY STATKI / pokaz filmu dokumentalnego z prób i spektaklu