WYSTAWY ECS 2008‒2020 | WYBÓR

Był czas w początkach istnienia Europejskiego Centrum Solidarności, instytucja nie miała wtedy jeszcze stałej siedziby, gdy wystawy czasowe były głównymi ambasadorami polskiej historii Solidarności w kraju i za granicą. Współpracowaliśmy z placówkami dyplomatycznymi i środowiskami polonijnymi, aby wystawy na ulicach Berlina, Brukseli, Bukaresztu, Caracas, Liverpoolu, Mediolanu, Oslo, Paryża, Rygi, Rzymu, Sofii, Tallina, Wilna… opowiadały o drodze do wolności – procesie walki z komunizmem, żmudnej drodze ku demokracji państw bloku wschodniego, wsparciu świata i solidarnej postawie. Byliśmy w Parlamencie Europejskim i na szkolnych korytarzach. Dzięki wystawom powojenna trudna historia wschodniej części kontynentu mogła docierać również do Europejczyków spoza żelaznej kurtyny.
W 2014 roku z dumą i radością oddany został do użytku gmach ECS przy pl. Solidarności w Gdańsku, otworzyliśmy również wystawę stałą. Obejrzało ją do tej pory ponad miliona osób, a połowa naszych gości to obcokrajowcy.
Wystawy czasowe obecnie dopowiadają narrację wystawy stałej. Towarzyszą wspomnieniom ważnych momentów współczesnej historii, reagują na wyzwania współczesnego świata. Prezentują ważne postaci. Śledzą relację sztuki i czasu, w którym się ona rodzi, prezentując twórczość artystów niezależnych. Pozwalają skupić się na detalu pojedynczego obiektu, co pozwala na jeszcze bliższą relację z widzem przez zajęcia edukacyjne czy oprowadzania kuratorskie. W 100-lecie niepodległości Polski, dzięki tkaninom patriotycznym należącym do kolejnych pokoleń, polska narracja wolności ukazała w ECS swój oryginalny splot, zszywając niezwykle mocno przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.
Czas pandemii – choć tęsknimy za gmachem, który tętni gwarem rozmów i dziećmi biegnącymi na zajęcia edukacyjne – to również szansa dla wystaw online, także tych na europejskich platformach kulturowego dziedzictwa.
Miło nam oprowadzić Państwa po wystawach, które ma w swoim dorobku ECS.

→ KATALOG WYSTAW DO POBRANIA | plik .pdf, 42 MB
 


SZCZEGÓŁOWE OPISY WYBRANYCH WYSTAW