Formularz zgłoszeniowy

Pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe.

  • W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, zwanego RODO (przeczytaj → klauzula informacyjna), prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
  • Udział w imprezie oznacza akceptację Regulaminu zwiedzania ECS.
  • Zachęcamy do zapisania się na Newsletter ECS. Można to zrobić samodzielnie → tutaj.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Program adresowany jest do osób pełnoletnich: aktywistów i aktywistek zarówno z organizacji pozarządowych, jak i grup nieformalnych, nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek oraz osób działającym w pomorskich samorządach.
2. Grupa będzie liczyć nie więcej 20 osób.
3. 20 uczestniczek i uczestników zostanie wyłonionych przez zespół projektowy spośród grona wszystkich osób, które nadeślą zgłoszenia. Kwalifikacja odbędzie się w oparciu o zawartość formularza zgłoszenia.
4. Organizatorzy pokrywają koszty zajęć. Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia leżą po stronie osób uczestniczących.
5. Jeśli chcesz wziąć udział w programie, ale nie możesz ze względu na koszty, poinformuj nas o tym. Istnieje możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa. Dofinansowanie kosztów nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy ECS a osobą korzystającą z dofinansowania.
6. Program obejmuje łącznie 72 godziny zajęć podzielonych na 6 dwudniowych zjazdów (6 godzin, tj. 4 bloki po 90 min).
7. Osoba zgłaszająca się do programu, deklaruje uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Nieobecność na dwóch zjazdach następujących po sobie, będzie skutkowało skreśleniem z listy osób uczestniczących.
8. Zajęcia będą się odbywać według następującego harmonogramu:
/ uroczysta inauguracja: 31 sierpnia 2022, Gdańsk
/ I zjazd: 10-11 września Lublin I 17–18 września, Gdańsk
/ II zjazd: 22–23 października, Warszawa (wspólny)
/ III zjazd: 26–27 listopada, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ IV zjazd: 10–11 grudnia, Gdańsk (wspólny)
/ V zjazd: 21–22 stycznia 2023, Gdańsk i Lublin (w obu miastach osobno)
/ VI zjazd: 18–19 lutego 2023, Lublin (wspólny)
9. Osoba biorąca udział w programie otrzyma certyfikat uczestnictwa, ale tylko wówczas, gdy weźmie udział w 80 proc. zajęć oraz na zakończenie odbędzie test potwierdzający zdobytą wiedzę.