07.12.2021

UNIA EUROPEJSKA JAKO PROCES. CUD KULTUROWY CZY WYIMAGINOWANA WSPÓLNOTA? | DEBATA ONLINE

KLUB MYŚLI OBYWATELSKIEJ IM. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO

termin | 7 grudnia 2021, godz. 18
transmisja | facebook.com/ecsgdansk, gdansk.pl, ecs.gda.pl
goście
prof. Anna Zielińska-Głębocka | ekonomistka, nauczycielka akademicka i polityczka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr Hanna Machińska | prawniczka i nauczycielka akademicka, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie
dr Jakub Kwiatkowski | ekonomista, nauczyciel akademicki, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | studenci Uniwersytetu Gdańskiego
Julia Borzeszkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji
Adam Sobina, student Wydziału Ekonomicznego

MODERATOR | dr Jacek Kołtan, filozof i pol itolog, Europejskie Centrum Solidarności

UNIA EUROPEJSKA JAKO PROCES
CUD KULTUROWY CZY WYIMAGINOWANA WSPÓLNOTA?


Na pięć lat po zakończeniu wojny, Europa wciąż jeszcze zmaga się z konsekwencjami II wojny światowej. Politycy i intelektualiści zastanawiają się, jak zapobiec ewentualnym konfliktom zbrojnym na terytorium Europy. 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman, przedstawił plan zacieśnienia współpracy. Zaproponował Europie Zachodniej integrację przemysłu węgla i stali. Ta miała w przyszłości zapobiec konfliktom zbrojnym. Schuman podkreślał, że „Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem [...] zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami”.
W tym samym roku Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia oraz Luksemburg utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Sukces tego projektu skłonił kraje założycielskie do rozszerzenia współpracy na inne obszary gospodarki. Dwa kolejne traktaty ustanowiły – 1 stycznia 1958 roku na podstawie tzw. traktatu rzymskiego – Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Głównym ich celem było ustanowienie rynku wewnętrznego, który będzie opierał się na czterech swobodach, wolnym przepływie między państwami członkowskimi – towarów, usług, osób i kapitału.
Po upadu komunizmu rozszerzenie wspólnoty stało się realne. I tak 12 państw członkowskich podpisało traktat o powstaniu UE, który wszedł w życie w 1993 roku. W kolejnych latach nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej, największe – 1 maja 2004 roku. Oprócz Polski do wspólnoty przyłączył się Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Kolejny raz szeregi UE powiększyły się 1 stycznia 2007 roku, kiedy przyjęto Bułgarię oraz Rumunię. A ostatnie rozszerzenie odbyło się 1 lipca 2013 roku, kiedy dołączyła Chorwacja.
Po upływie 71 lat od chwili wdrożenia odważnej myśli Roberta Schumana, można jednoznacznie stwierdzić, że Unia Europejska jest gwarantem pokoju i wolności na naszym kontynencie.
Na najbliższe miesiące zaplanowaliśmy cykl spotkań poświęconych Unii Europejskiej. Rozpoczynamy od debaty UNIA EUROPEJSKA JAKO PROCES – CUD KULTUROWY CZY WYIMAGINOWANA WSPÓLNOTA? , na którą zaprasza

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń