podstawa prawna

Informację udostępniono: 27 kwietnia 2015, godz. 10
Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2015, godz. 12.30

Europejskie Centrum Solidarności działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz 406).
  2. Umowy z 8 listopada 2007 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Pomorskim, Miastem Gdańsk, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
  3. Statutu Europejskiego Centrum Solidarności