Większość fotografii pochodzących z archiwów prywatnych została pozyskana drogą darowizny, za co wszystkim darczyńcom składamy gorące podziękowania.


Autorzy fotografii w kolejności chronologicznej wg akcesji do zbiorów:
Leszek Latos
Janusz Bałanda Rydzewski
Janusz Uklejewski
Jacek Awakumowski
Leszek Biernacki
Anna Beata Bohdziewicz
Krzysztof Capała
Wojciecha Milewski
Dennis Chamberlin
Andrzej Dębski
Sławomir Fiebig
Paweł Glanert
Roman Goetel
Tadeusz Kłapyta
Krzysztof Korczyński
Bernard Krawiec
Zenon Mirota
Henryka Nagrodzki
Henryk Pietkiewicz
Jerzy Sadurski
Stanisław Składanowski
Zygmunt Błażek
Leonard Szmaglik
Stefan Kraszewski
Przemysław Zagierski
Dieter Bingen
Henryk Pietkiewicz
Józef Jańczak
Janusz Czerwiński
Sławomir Smyk
Jan Lewandowski
Ryszard Wesołowski
Krzysztof Jakubowski
Stefan Kraszewski
Elżbiet Kaczkowska-Figlarowicz
Antoni Buczek
Stefan Figlarowicz
Paweł Stolarczuk
Zdzisław Andrzej Fic
Józef Dobkowski
Leonard Szmaglik
Piotr Czarnecki
Marek Ruciński
Edmund Pepliński
Anna Sujkowski
Aldona Kaczyńska
Edmund Chabowski
Jerzy Kośnik
Jan Neubauer
Alfons Klejna
Zygmunt Malinowski
Jarosław Dybka
Grzegorz Jerkiewicz
Andrzej Rzeczycki
Janusz Ośka
Bogusław Nieznalski
Andrzej Osipow
Jerzy Strzeszewski
Lech Różański
Andrzej Madrak
Zbigniew Ankiersztajn
Edward Roedin
Józef Borusewicz
Stanisław Szukalski
Stanisław Bednarz
Krzysztof Stańczyk
Dariusz Sobieski
Zbigniew Pietrzyk
Piotr Jędrzejewski
Archiwa prywatne w kolejności chronologicznej wg akcesji do zbiorów:
Józefa Puciłowskiego
Magdaleny Wójcik
Macieja Zięby
Marka Krawczyka
Marcina Kolmasa
Andrzeja Rzeczyckiego
Jerzego Wnorowskiego
Anny Marii Mydlarskiej
Iwony Soldenhoff
Richarda Zwarry
Jerzego Sadłowskiego
Eduarda Meyera
Stanisława Kwiatkowskiego
Henryka Pabickiego
Marii Zborowickiej
Joanny Szczuckiej
Marii Cieszko
Romualdy Grondowskiej
Anny Czekanowicz-Drążewskiej
Jana Szumiły
Marka Rapiora
Zenona Brunieckiego
Iwony Korzeniewskiej
Wojciecha Gumosia
Jacka Bugały
Włodzimierza Jaroszewskiego
Danuty Kobzdej
Krystyny Lajourdie
Janusza Bałandy Rydzewskiego
Jerzego Borowczaka
Stanisławy Kuczkowskiej
Andrzeja Trzeciaka
Bernarda Krawca
Bolesława Długosza
Danuty Kamińskiej
Andrzeja Michałowskiego
Danuty Czerwińskiej
Apolonii Żydkowicz
Romana Kwidzińskiego
Grzegorza Majchrzaka
Zbigniewa Gacha
Marka Święcha
Jacka Taylora
Michała Pisarewicza
Ireny Konkol
przekaz Gazety Wyborczej
Zofii Jowdiuk
Ewy Konkel
Bolesławy Bielec
Jacka Merkla
Zdzisława Kopcia
Zygmunta Pałasza
Marka Knoblaucha
Tomasza Moszczaka
Katarzyny Jaroszewskiej-Drąg
Jana Wyrożemskiego
Stanisławy Kuczkowskiej
Alicji Pory
Jerzego Bednarka
Towarzystwa Przyjaciół Sopotu
Urszuli Adamus
Marka Rucińskiego
Krystyny Czarneckiej
Jerzego Kubińskiego
Grażyny Goszczyńskiej
Ewy Konkel
Andrzeja Zielińskiego
Barbary Leśniak
Edwarda Kliema
Teresy Juszczak
Jacka Purzyckiego
Wojciecha Milewskiego
Anny Mazurkiewicz
Beaty Buderowskiej
Reginy Kierzkowskiej
Tomasza Walendziaka
Haliny Szumiło
Andrzeja Kołodzieja
Mieczysława Wiśniewskiego
Magdy Niedźwiedzkiej
Jerzego Kiszkisa
Zdzisława Andrzeja Fica
Józefa Przybylskiego
Małgorzaty Tarasiewicz
Agnieszki Szczęśniak
Andrzeja Zajączkowskiego
Wojciecha Soińskiego
Jana Fedorowicza
Jana Antoła
Anny Błaszczykowskiej
Ireny Młyńskiej
Iwanczo Gyłbowa
Radosława Kustry
Janusza Deręgowskiego
Urszuli Ruszkowskiej