HISTORIA "SOLIDARNOŚCI", OPOZYCJI I TRANSFORMACJI USTROJOWEJ OPIS DOSTĘP
Archiwum Cyfrowe KK NSZZ "Solidarność
Archiwa Transformacji ’89
Bibliografia Niezależnych Wydawnictw Ciągłych z lat 1976-1990
Biblioteka cyfrowa Ośrodka KARTA | Archiwum Opozycji
Encyklopedia Solidarności  
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego SOWINIEC - Polska Solidarna 1965-1989
Książki Polskie Podziemne 1976-1989
Kultura Paryska - Repozytorium
Muzeum Wolnego Słowa - Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989
Poczta Solidarności Podziemnej w latach 1982 – 1989  
Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie
Świadkowie Historii - Narodowe Centrum Kultury

BAZY DLA NAUK HISTORYCZNYCH
Historia XX wieku, historia Polski, archiwistyka, biografie
OPIS DOSTĘP
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA: "fotoKarta"
Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego
AUDIOHISTORIA. Archiwum historii mówionej Ośrodka KARTA
Bibliografia Historii Kościoła
Bibliografia Historii Polskiej
Biblioteka cyfrowa Ośrodka KARTA
Biblioteka cyfrowa portalu "Pamięć.pl" - Instytut Pamięci Narodowej
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities
Indeks represjonowanych przez organa władzy sowieckiej w latach 1939-1956
Internetowy Polski Słownik Biograficzny
Kultura Paryska - Repozytorium
LECTORIUM - Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych
LITDOK - Europa Środkowo-Wschodnia
NAC On-line - Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
NINATEKA - biblioteka treści audio i audiowizualnych
Pamięć Narodu - Cyfrowe archiwum wspomnień
Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie
Świadkowie Historii - Narodowe Centrum Kultury

BAZY DLA NAUK SPOŁECZNYCH |
Socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, etnologia
OPIS DOSTĘP
Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA: "fotoKarta"
AUDIOHISTORIA. Archiwum historii mówionej Ośrodka KARTA
BazHum - baza czasopism humanistycznych i społecznych | baza pełnotekstowa
BazHum - baza czasopism humanistycznych i społecznych | baza bibliograficzna  
Biblioteka cyfrowa Ośrodka KARTA
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities
Centralna Baza Judaików
FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych
Mazowieckie Czasopisma Regionalne
NAC On-line - Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
NINATEKA - biblioteka treści audio i audiowizualnych  
Pamięć Narodu - Cyfrowe archiwum wspomnień
Świadkowie Historii - Narodowe Centrum Kultury

BAZY DLA NAUK HUMANISTYCZNYCH |
filologia, filozofia, kultura i sztuka
OPIS DOSTĘP
BazHum - baza czasopism humanistycznych i społecznych | baza pełnotekstowa
BazHum - baza czasopism humanistycznych i społecznych | baza bibliograficzna  
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities
Centralna Baza Judaików
Cyfrowe Archiwum "Znaku"
FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych
Kultura Paryska - Repozytorium
NINATEKA - biblioteka treści audio i audiowizualnych
POLONA - Cyfrowe Biblioteka Narodowa

BAZY INTERDYSCYPLINARNE
OPIS DOSTĘP
ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych
Agregator CeON
Akademickie Biblioteki Cyfrowe  
ARIANTA - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne
Biblioteka Nauki CeON
Digi Zeitschriften
DOAB - Directory of Open Access Books
DOAJ - Directory of Open Access Journals
EZB - Elektronische Zeitschriften-bibliothek
Google Books
Internet Archive
NAC On-line - Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
Nauka Polska
Repozytorium CeON
SHERPA RoMEO

BIBLIOGRAFIA NARODOWA
OPIS DOSTĘP
Bibliografia Niezależnych Wydawnictw Ciągłych z lat 1976-1990
Bibliografia polska 1901-1939
Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
Bibliografia zawartości czasopism
Książki Polskie Podziemne 1976-1989
Przewodnik Bibliograficzny