MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

NIECHCIANY KOMPROMIS?
WOLNE MIASTO GDAŃSK 1920—1939


termin | 4—6 listopada 2021
miejsca | Muzeum Gdańska — Dwór Artusa, Europejskie Centrum Solidarności — biblioteka
wstęp | wolny
transmisja | www.gdansk.pl, ecs.gda.pl

 

Z oka­zji set­nej rocz­nicy pro­kla­mo­wa­nia Wol­nego Mia­sta Gdań­ska, zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk 1920—1939. Okres drugiego Wolnego Miasta Gdańska to temat wciąż budzący emocje pokoleń Polaków pamiętających dwudziestolecie międzywojenne i lata II wojny światowej. Mamy nadzieję, że konferencja pozwoli zrozumieć dlaczego obecność niewielkiego „post wersalskiego” tworu politycznego na mapach świata była niechcianym kompromisem.

/ ENGLISH VERSION click here
/ DEUTSCHE VERSION hier klicken

Fotografie ze zbiorów Muzeum Gdańska


PROGRAM KONFERENCJI
wersja pdf do pobrania tutaj

4/11/2021 | CZWARTEK | Muzeum Gdańska — Dwór Artusa, Długi Targ 43-44
17.00
Uroczyste otwarcie
Koncert w wykonaniu Cappelli Gedanensis pod dyrekcją Rafała Kłoczko 
cz. 1 / Johannes Hannemann (1902–1945)
Kammerserenade für Oboe und Streichorchester (1943, częsci 1, 2, 3, 5)
obój solo: Mateusz Żurawski
skrzypce solo: Marta Gębska

DEBATA INAUGURACYJNA „NIECHCIANY KOMPROMIS”
prof. Jacek Friedrich, prof. Peter Oliver Loew
moderacja: Basil Kerski

cz. 2 / Henryk Hubertus Jabłoński (1915–1989)
Espressione per Violoncello Ed Archi (1971)
Pieśni do słów Janiny Kątkowskiej (1964, 1. Czas, 2. Tęsknota, 4. Śmierć)
sopran: Klaudia Trzasko
wiolonczela: Alicja Różycka

5/11/2021 | PIĄTEK | Europejskie Centrum Solidarności — biblioteka
9.00—10.45 Sekcja I | Wolne Miasta przed Wolnym Miastem
prof. Ralf Roth, Frankfurt | Szczęśliwy czas. Wolne Miasto Frankfurt 1816–1866
prof. Andrzej Chwalba, Kraków | Zgniły kompromis. Wolne Miasto Kraków
prof. Miloš Řezník, Warszawa | Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk
dyskusja


10.45—11.15 przerwa

11.15—13.00 Sekcja II, część 1 | Wolne Miasto Gdańsk – perspektywy wewnętrzne
dr Bennet Brämer, Berlin | Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska w perspektywie porównawczej
dr Jan Daniluk
, Gdańsk | Oblicza nowoczesności. Radio w Wolnym Mieście Gdańsku
prof. Grzegorz Berendt
, Gdańsk | Migracje do Wolnego Miasta i z Wolnego Miasta
dyskusja

13.00—14.30 przerwa

14.20—16.45 Sekcja II, część 2
mgr Adrian Mitter, Toronto/Marburg | Wolne Miasto Gdańsk jako centrum legalnego i nielegalnego handlu
prof. Marek Kornat, Warszawa | Polska polityka wobec Wolnego Miasta Gdańska
dr Jerzy Łazor, Warszawa | Gdańsk, Gdynia a francuski kapitał w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
prof. Luciano Segreto, Florencja/Gdańsk | Niemożliwa oferta. Gospodarka i finanse Wolnego Miasta Gdańska
dyskusja

16.45—17.15 przerwa

17.15—19.45 Sekcja II, część 3
mgr Andrzej Trzeciak, Gdańsk | Międzywojenna stocznia gdańska (Danziger Werft) jako polska współwłasność oraz sytuacja jej polskich pracowników 1918—1939
dr Magdalena Staręga, Gdańsk | Ludwig Noé – przemysłowiec, inżynier, polityk i dyplomata
prof. Jacek Friedrich, Gdańsk | Symbolika Wolnego Miasta
mgr Jagoda Załęska-Kaczko, Gdańsk | Nazyfikacja przestrzeni publicznej w Wolnym Mieście Gdańsk (wybrane zagadnienia)
dyskusja

6/11/2021 | SOBOTA | Europejskie Centrum Solidarności — biblioteka

9.30—12.30 Sekcja IV | Porównania
dr Martyn Housden, Bradford | Liga Narodów a Gdańsk
prof. Ruth Leiserowitz, Warszawa | Zazdrosny o Gdańsk. Międzywojenne perspektywy z Kłajpedy
prof. Raoul Pupo, Patrick Karlsen, Triest | Wolne Miasto Fiume, Wolne Terytorium Triestu: porównanie
dr Marco Bresciani, Florencja | „Gdańsk nad Adriatykiem”. Powojenna dyskusja o Wolnym Terytorium Triest
prof. Wojciech Skóra, Słupsk | Gdańska arkadia szpiegowska. Wolne Miasto jako miejsce konfrontacji i współpracy służb wywiadowczych państw europejskich
dyskusja

12.30—14.00 przerwa

14.00—16.00 Sekcja V | Wolne Miasto Gdańsk - historia pamięci
prof. Peter Oliver Loew, Darmstadt | Wolne Miasto Gdańsk żyje dalej
prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk | Figury pamięci – interpretacje – dialogi.
Obraz Wolnego Miasta Gdańska w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego
dr Magdalena Sacha, Gdańsk | Wolne Miasto Gdańsk – między granicą realną a fantomową
dyskusja

16.00 Podsumowania


organizatorzy
prof. Grzegorz Berendt, prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. Jacek Friedrich, Basil Kerski, dr Przemysław Ruchlewski, dr Judyta Bielanowska,
prof. Edmund Kizik, prof. Peter Oliver Loew, Adrian Mitter, prof. Miloš Řezník, prof. Luciano Segreto, dr Ewa Szymańska

instytucje uczestniczące
Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Herder-Institut Marburg, Muzeum Gdańska,
Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Kaszubski, Miasto Gdańsk